12 Voltos és 24 Voltos fehér-fényű LED szalagok fényteljesítményének és fogyasztásának összehasonlítása különböző tápbekötési sűrűségek mellett

Általában egy szoba mennyezete alatt körbefutó párkányra (stukkózásra) szokás egy derengő mennyezetvilágítás elérése céljából LED szalagot telepíteni. Ez egyrészt egy szép látvány, másrészt a szobának megad egy diszkrét alapvilágítást, amit további kiemelő világítással exkluzívvá tehetünk.

.
Fehér LED szalagból kialakított mennyezeti, fali és bútor hangulatvilágítás

Akik a korábban használt 12 Voltos szalagokról 24 Voltosak telepítésére váltottak, már megtapasztalták annak előnyét, amennyiben hosszabb, nagyobb rendszereket alakítottak ki. Tény, hogy azonos teljesítményű és keresztmetszetű LED szalagok esetében a 24 Voltosak esetében a betáplálástól egyre messzebb vizsgálva a megvilágítást, közel kétszer ritkábban is kialakíthatunk bekötési pontokat, közel azonos fényélmény mellett. Azaz, a 24 Voltos LED szalagokkal a hosszabb rendszerek telepítése egyszerűbbé válik.

Vizsgájuk ezt meg konkrét szalagok méréseivel, hogy ne csak az elméletről beszéljünk!

.

A fenti grafikon egy 30 méteres 12 és és egy 24 Voltos Pannon LED szalag fényteljesítményének változásait különböző tápbekötési sűrűségek mellett. Ha túl bonyolultnak látod a grafikont, olvasd tovább és kibontjuk a témát részleteiben, a könnyebb értelmezhetőség kedvéért.

.
Ez egy 30 méteres hidegfehér méterenkénti névlegesen 4,8Wattos 24 Voltos tekercs. De a 12 Voltos ugyanúgy néz ki, és melegfehérben, valamint középfehér színhőmérsékletben is kapható. A 24 Voltos kinézetében csak annyiban tér el a 12 Voltostól, hogy nem 3, hanem 6 LED-enként vágható. Mivel méterenként 60 LED-esek ez azt is jelenti, hogy nem 5, hanem 10 cm-enként vágható a 24 Voltos.

Ezek azok a 30 méteres méterenkénti 4,8 Wattos tekercsek, amiről a teszt szól:

A fenti túlzsúfolt grafikon alapjául ez a táblázat szolgál:

Egy 30 méteres 12 Voltos méterenkénti 4,8 Wattos névleges fogyasztású LED szalag és egy 30 méteres 24 Voltos méterenkénti 4,8 Wattos névleges fogyasztású LED szalag különböző szakaszain mértem a világítást úgy, hogy közben különböző sűrűségű tápbekötési pontokat alakítottam ki.

 • 10cm hosszú LED szalag szakaszokat mértem meg egy 1 méter távolságra lévő lux-mérővel. Ehhez egy 10cm átmérőjű 1 méter hosszú csövet használtam. Természetesen ez nem egy hiteles mérés és a mért lux értékének nincs is jelentősége abszolút értelemben, így azokat fel sem tüntettem. Helyette az összes mérésből a legmagasabb lux értéket 100%-nak vettem és ehhez viszonyítottam a összes többi mérést. Így egy százalékskálán bemutatva jól érezhető a LED szalagok gyengülése a különböző sűrűségű bekötési pontoktól távolodva.
 • A 30 méteres LED szalagokon megvilágítást mértem nulla méternél, 2,5 méternél, 5 méternél, 7,5 méternél, valamint 10, 15, 20, 25, 30 méternél.
 • A LED szalagok működését az alábbi tápbekötési sűrűségekkel vizsgáltam:
  1. 1 végről bekötve, tehát ez olyan mintha 60 méterenként lenne megtáplálva, csak ugye a fele szalag kerül mérésre
  2. 2 végről bekötve, azaz 30 méterenként van megtáplálva
  3. 15 méterenként bekötve, azaz a két végén és középen is be van kötve, ami a 30 méteres szalag esetében 3 bekötési pont
  4. 10 méterenként bekötve, azaz a 30 méteres szalag esetében 4 bekötési pont
  5. 5 méterenként bekötve, ami a 30 méteres szalag esetében 7 bekötési pont
Megvilágítási érték, egyes hosszúsági pontokban: 0m 2,5m 5m 7,5m 10m 15m 20m 25m 30m
Pannon 24 Voltos 30 méter 144 Watt névleges fogyasztású LED szalag tekercs
1 végről bekötve 100% 86% 71% 56% 41% 22% 15% 12% 11%
2 végről azaz 30 méterenként bekötve 99% 88% 64% 58% 48% 43% 46% 63% 98%
15 méterenként bekötve 98% 93% 88% 78% 88% 97% 88% 88% 98%
10 méterenként bekötve 97% 92% 82% 92% 97% 82% 97% 82% 97%
5 méterenként bekötve 94% 92% 94% 92% 94% 94% 94% 94% 94%
Pannon 12 Voltos 30 méter 144 Watt névleges fogyasztású LED szalag tekercs
1 végről bekötve 95% 47% 35% 23% 12% 5% 2% 2% 1%
2 végről azaz 30 méterenként bekötve 90% 51% 37% 20% 13% 10% 13% 34% 90%
15 méterenként bekötve 90% 53% 43% 33% 42% 85% 42% 43% 90%
10 méterenként bekötve 87% 62% 47% 62% 85% 47% 87% 47% 87%
5 méterenként bekötve 85% 79% 85% 79% 85% 85% 85% 85% 85%

A grafikonoknak van egy szépséghibája. Mivel 10 méterig 2,5 méterenként végeztem méréseket, valamint 10 és 30 méter között pedig 5 méterenként, így az első 10 méter görbe jellege kicsit másképp mutat, mint a kötekező két darab 10méteres szakszé, mert így a 10 méter alatt van 2 mérési pont többlet, amitől a vízszintes tengely nem lineáris. Ennek ellenére bízon benne, hogy jól értelmezhetőek.

A fenti összetett grafikont szétbontottam és bekötési típusonként mutatom be a két szalag világítási jellegét.

Hogy a százalákos változásokat helyén tudjuk kezelni, én úgy gondolom, hogy egy

 • 10%-os változás kiváló és gyakorlatilag szemmel nem vehető észre, sőt még a 20%-os is majdnem ilyen jónak tekinthető, valahol érzékszervileg elfogadhatóan jó értéknek tekinthető.
 • Egy 40%-50%-os eltérés már erősen kompromisszumos, utólagos, nem szakszerűen megtervezett LED szalag kivitelezések esetén elfogadhatóan rossz.
 • Ennél nagyobb eltérésre már azt mondanám, hogy minek csináljuk? Ennek semmi értelme.

30 méteres (4,8W/m) 12 és 24 Voltos Pannon LED szalagok fényteljesítményének összehasonlítása egy végről történő megtáplálás esetén

.

Ez a megoldás csak arra jó, hogy lássuk mit is tud a két szalag, Hisz egy ilyen működtetésnek csak elméleti-vizsgálati szintem van értelme.
A 24 Voltosnak így csak az első 3-4 méterig van értelme.
A 12 Voltosnak így csak az első méterig van értelme.
De ennek ellenére a két görbe jól kiadja a 24 Voltosban rejlő nagyobb lehetőséget.

30 méteres (4,8W/m) 12 és 24 Voltos Pannon LED szalagok fényteljesítményének összehasonlítása két végről történő megtáplálás esetén

.

Ennek a működtetésnek is csak elméleti-vizsgálati szintem van értelme.
Gyakorlatilag azt létjuk mint az előző grafikonon, csak is nem csak a szalag elején a 3, illetve 1 méternek ven elfogadható fénye,hanem a végén is megismétlődik.
Az előző grafikonnal azonban összevetve, ha megnézzük 15 méternél akkor a másik végről érkező tápellátást a szalag közepe is érzékeli és ott mind a két szalag kétszer akkora fényárammal honorálja ezt.
A 24 Voltos esetében már elmodhatjuk, hogy ez a bekötési módszer már majdnem elfogaható, egy kompromisszumosan rossz bekötésnek.

30 méteres (4,8W/m) 12 és 24 Voltos Pannon LED szalagok fényteljesítményének összehasonlítása két végről és középről történő megtáplálás esetén

.

A 24 Voltos LED szalagnál már azt kell mondjam, hogy bizonyos értelemben már ez egy elég jó. Tehát, ha 15 méterenként megtápláljuk a szalagot, akkor a legygengébb teljesítményt 7,5 és értelemszerűen 22,5 méternél (csak itt nem mértem azért nem látszik) hozza, de csak ezeknél a helyeknél 20 százalékpontos az elmaradás, ami már kevésbé észrevehető. Tehát aki sporolni akar a bekötési pontokkal, egy 30 méteres szobakerület esetén elég, ha az egyok oldalon viszi el a tápot a szoba másik felébe és ott köti be. (Na meg a két végét a táp forrásánál.)

A 12 Voltos ebben a felállásban még a kompromisszumosan rossz kategória.

30 méteres (4,8W/m) 12 és 24 Voltos Pannon LED szalagok fényteljesítményének összehasonlítása 10 méterenkénti megtáplálás esetén

.

A 24 Voltos itt már a szinte teljesen jó kategóriát súrolja.
A 12 Voltos még mindig a kompromisszumosan rossz verzió.

30 méteres (4,8W/m) 12 és 24 Voltos Pannon LED szalagok fényteljesítményének összehasonlítása 5 méterenkénti megtáplálás esetén

.

A 24 Voltos itt a tökéletes kategóriában van. 2,5méteren belüli eltérés 2 százalékpont, ami százalékosan csak 2%. Elmondanám, hogy a bekötéstől függetlenül, már eleve a ráforrasztott diódáknak az egyenkénti szórása ennél nagyobb. Azaz teljesen elfogadható, ha két egymás melletti diódák között az egyiknek 5%-kal nagyobb a fénye mint a másiknak. Olcsóbb szalagoknél még ennél is lényegsen nagyobb, akár 20%-os diódánkénti eltérések tapasztalhatóak. Ügye itt 6 dióda fényét mértem egyszerre a 10cm-es szakaszokon. Ezeknél is valószínűleg előfordulhat, hogy diódánként akár 5%-os szóródást mutatnak, csak éppen együtt javítják az átlagot.
És itt a 12 Voltos is jó eredményt ad, mintössze 6 százalékpontos eltérés 2,5 méteren. Százalékban 7%.

.

LED szalag fogyasztási értékek alakulása a különböző sűrűségű bekötések szerint

Nem csak a megvilágítási értékeket mértem meg, hanem mindkét LED szalag típus esetében a teljes 30 méteres tekercsek fogyasztását a különböző sűrűségű bekötési módok estében.

Ezt egyrész azért jó megviszgálni, mert van aki számára a fogyasztási értékek változása meggyőzőbb jobban érzékelhetőbb a Watt, mint a megvilágítási értékek viszonyszámokká fordított százalékait nézegetni. Ugyanakkor arra is rávilágít a táblázat, hogy minél precizebb kivitelezést végzünk ennél a szalagnál meghaladjuk a névleges fogyasztási értéket. Ez a 12 Voltos esetébe elhanyagolhatónak tűnik, azért is mert mint fentebb írtam nem hiteles mérések, tehát a fogyasztási értékeket is nem hiteles baszolút értékben kell szemlélnük, hanme a tendenia változásokat, az egymáshoz hasonlítást kell nézni.

Ugyanakkor a 24 Voltos szalagnál a nem hitelesen mért névleges felett 21%-kal magasabb fogyasztás, már elgondolkoztató. Sok tápegység esetében a gyártó 100%-os terhelhetőséget jelentiki, de egy ilyet látva jobban járunk, ha ez esebben is 80%-os terhelhetőséggel számolunk.

Tápegység fogyasztása nélküli összes fogyasztás 1 méterre jutó fogyasztás
névleges fogyasztás 144W/30m névleges fogyasztás 4,8W/m
Pannon 24 Voltos 30 méter LED szalag tekercs
1 végről bekötve 58 1,94
2 végről azaz 30 méterenként bekötve 106 3,54
15 méterenként bekötve 153 5,10
10 méterenként bekötve 159 5,30
5 méterenként bekötve 175 5,82
Pannon 12 Voltos 30 méter LED szalag tekercs
1 végről bekötve 29 0,95
2 végről azaz 30 méterenként bekötve 55 1,82
15 méterenként bekötve 96 3,19
10 méterenként bekötve 122 4,06
5 méterenként bekötve 150 4,99

Fontos megjegyeznem, hogy a valóban mért fogyasztás az a tápegységgel együttes fogyasztási érték volt, melyet korrigáltam a tápegység gyártója által megadott 87%-os hatásfokkal és a táplázatban az így korrigált értékek szepelnek, mint tápegység nélkül mért fogyasztási értékek.

.

Összegzés

A fentieket áttekintve kijelenthetjük, hogy egy szakszerűen megtervezett, igényes kivitelezés esetén, ha ennek a méterenkénti 60 LED-es és névlegesen 4,8 Wattos szalagnak a 12 Voltos változatás használjuk
akkor legalább 5 méterenként tápláljuk meg. Ha valamilye okból hoszsabb szakaszra készerülönk, még 6-7 méter is jó lehet, de ha ennél ritkább tápbekötést szeretnénk akkor inkább ne használjuk ezt a szalagot, hacsak nem valamilyen harmadrendű szükségdekorációban gondolkozunk csak. Természetesen kisebb rövidebb dekorációkra, mint eddig is tökéletes a 12 Voltos szalag

Ha ebből a 24 Voltos változatot használnánk, 5 méterenként megtáplálva tökéletes kivitelezési munkát fogunk végezni, sőt a 10 méterenkénti bekötés is elég jó. Ha valamilyen oknál fogva, valamilyen csináld magad sporolósan – de még elfogahatóan akarsz dolgozni, akkor ezzel a szalaggal megteheted, hogy csak 15 méterenként táplálod meg ha pontosan kiszámolod a táblázat értékeit, akkor 7,5 méteren 20%-os fényáram eltérést tapasztalhaszt. Ez még sokaknál teljesen elfogadható, de jobb azért határesetnek tekinteni.

Amikor azt mondom, hogy hány méterenként, akkor az minden esetben azt jelenti, hogy mindkét végről megtáplálod az a hosszúságot.

.

Ha a böngésződben futtatod a uBlock, vagy hasonló kiegészítőt, (vagy magát a javascriptet,) akkor blokkolod a képek és a menürendszer megjelenítését. Kapcsold ki, ha élvezhető tartalmat akarsz látni!

^
^