12 Voltos és a 24 Voltos RGB LED szalagok összehasonlítása – melyiket vegyem?

Rávághatnánk, hogy természetesen a 24 Voltosat. Hiszen kétszer akkora feszültség mellett, azonos Amperrel kétszer, akkora teljesítményt vihetünk át.

A LED szalagok esetében mit jelent ez a gyakorlatban?

.

A 24 Voltos RGB LED szalagok előnye:

 • Egy LED vezérlő maximális terhelhetőségénél a maximum áramerősséget adják meg.
  • Ha például egy LED vezérlő 12 Amperes, akkor 12 Voltos szalagból 144 Watt összes fogyasztásút köthetünk rá, azaz pl. egy méterenkénti 14,4 Wattos RGB LED szalagból 10 métert.
  • Ezzel szemben, ha 24 Voltos az ugyanilyen teljesítményű LED szalagunk, akkor már maximum 288 Watt fogyasztású LED szalagot köthetünk rá.
  • Tehát az előbb említett méterenkénti 14,4 Wattos, de 24 Voltos RGB-ből 20 métert. Igen, ez egy fapados számítási módszer, de a lényeg egyértelmű.
  • Ez a példa történetesen azt is jelenti, hogy amennyiben tényleg 12 Amperes RGB LED vezérlőt fogunk használni, és tényleg 20 méter RGB LED szalagot akarunk telepíteni, akkor a 12 Voltos szalag esetében rögtön 2 darab RGB vezérlőt kell vennünk (vagy egy vezérlőt és egy jelerősítőt) a 20 méter működtetéséhez. Ezzel szemben, ha 24 Voltos szalagot veszünk, akkor elég egy darab ilyen RGB vezérlő is.
 • A legfontosabb előnye a 24 Voltosnak, hogy egy ugyanolyan áramköri keresztmetszetű szalagra, ugyanolyan fogyasztást tervezve azt tapaszaljuk, hogy a 24 Voltos LED szalag esetében kisebb a LED szalagon a veszteség.
 • A 24 Voltos LED szalag tápbekötési pontjától egyre távolabbi LED-ek kevésbé veszítenek a fényükből, mint a 12 Voltos esetében.
  • Azaz, azonosan egyenletes és erős fényélmény könnyebben alakítható ki 24 Voltos LED szalagból, hiszen ugyanahhoz a megvilágításhoz, kb. fele annyi bekötést kell kialakítani. (Tudjuk általánosan igaz, – nyilván az adott LED szalag paramétereitől függ – hogy általában 2-5 méteres LED szalag szakaszokat kell kialakítanunk annak érdekében, hogy azok mindkét végén tápvezeték bekötést alakítsunk ki. Ha ezt hosszabb szakaszokon tesszük akkor előfordul, hogy a szalag közepe – akár szemmel láthatóan is – gyengébben fog világítani.)
  • A 24 Voltos LED szalagok alkalmazásával a bekötési pontokat ritkíthatjuk, azaz 5-10 méteres LED szalag szakaszokat is kialakíthatunk, és elég lehet csak azok végeire tápbekötési pontokat létrehoznunk.
  • Mindezen felül, ugye a bekötési pontokhoz a LED szalag mentén egy táp gerincvezetéket is létre kell hoznunk, ami az RGB esetében 4-eres. Értelemszerűen 24 Volt esetében, ugyanakkora teljesítmény átviteléhez vékonyabb (fele akkora keresztmetszetű) vezetéket is használhatunk, ami helyszűke esetén a kivitelezést is könnyíti.
 • Nyilvánvalóan, kisebb pár méteres rendszerek esetében a 24 Voltos rendszerek előnye egyáltalán nem jelenik meg. Ezzel szemben, ha egy szoba mennyezet alatti gipszkarton párkányozásába akarunk RGB LED világítást elrejteni, ami adott esetben 15-30, vagy még több méter LED szalagot igényel, már nem elhanyagolható a 24 Voltos rendszerek előnye.

A 24 Voltos RGB LED szalagok hátránya:

 • Hátrányként említhetjük meg, hogy a 24 Voltos RGB LED szalag ritkább, így kisebb a választék és esetleg nehezebb hozzájutni.
 • Esetleges hátrány lehet még, hogy a 24 Voltos tápegységek is kevésbé elterjedtek, így szűkösebb a választék, és a kisebb elterjedtség miatt, kisebbek a gyártási szériák, így fajlagosan drágábbak lehetnek. – Manapság azt tapasztalhatjuk már, hogy az ugyanazon típusú és átmenő teljesítményű 12 és 24 Voltos tápegység azonos árfekvésben van. (Itt most nem az olcsó-kategóriás adapterre kell gondolnunk.)
 • Hátrány lehet, ha egyébként már számos 12 Voltos rendszer került telepítésre az adott lakásban, épületben; – sőt szabad tápegység kapacitás is rendelkezésre áll, akkor nem igazán érdemes külön 24 Voltos RGB rendszert telepíteni, célszerűbb lehet a 12 Voltnál maradni.
 • Ha nem egyenes vonal mentén vezetjük a szalagot és nem lapjára kell hajlítani, hanem élére, – amerre nem hajlik – akkor a sarkoknál el kell vágni valamilyen toldó elemet kell beilleszteni, vagy vezetéket forrasztani. Így adott hosszúságú szalagokat akarunk telepíteni, ekkor hátrányos lehet a 24 Voltos LED szalag a 12 Voltosakkal szemben.
  • Azt már mindenki tudja, hogy a 12 Voltos LED szalagok 3 LED-enként vághatóak. Ebből adódik, hogy a méterenkénti 30 LED-es így 10cm-enként darabolható, a méterenkénti 60 LED-es pedig 5cm-enként.
  • Ha egy szakasz nem 5-tel, vagy 10-zel osztható egész számot ad ki, ott ki fog maradni pár centiméter, tehát a két szakasz között egy kicsit ügyelni kell, hogy középre ragasszuk a LED szalag szakaszt, hogy ne legyen feltűnően hosszabb fénypont hiány.
  • Ezzel szemben a 24 Voltos LED szalag 6 LED-enként vágható, így rögtön kedvezőtlenebb 10 és 20cm-es szakaszonként darabolhatóak csak. Gondolnánk, de olyan is van ami 5 LED-enként és így 16,6cm-es szakaszokban vágható. A lényeg, hogy a 24 Voltosak esetében jobban át kell gondolni a szakaszok hosszát, a darabolást, hogy a sarkoknál is jól nézzen ki. – (1)

.
Különböző 12 és 24 Voltos LED szalagok darabolhatósága

Íme a konkrét összehasonlítások:

Az összehasonlító teszt eredménye nem feltétlen arról szól, hogy melyik a jobb és melyik a rosszabb (de nem mehetünk el emellett sem), hanem arról, hogy milyen célra melyiket érdemesebb választani. Most 2023. februárjában a LEDrex webáruház kínálatából 7-fajta RGB LED szalag fogyasztási és fényteljesítményét hasonlítjuk össze. E cikkben bemutatott adatok nem labormérések, és különösen nem tekinthetők hivatalos adatoknak. Csupán a sokféle RGB LED szalag közötti eligazodást segíti, hogy tendenciájukban a bemutatott LED szalagok hova helyezhetőek el egy képzeletbeli rangsorban az adott telepítési célunknak megfelelően.
Ugyanakkor kétségtelen tény, hogy a fogyasztás méretezésénél célszerűbb a gyártó által megadott elméletinek tekinthető névleges fogyasztási értékeik helyett a tényleges telepítési mód szerinti fogyasztással kalkulálni, hiszen látható lesz, hogy számos esetben jelentősen túlméretezhetünk pl. a tápegységszükségletet, a névleges értékek használatával, ami kihasználatlan többletköltséget jelentene a vásárlónak.

Névleges és mért fogyasztási értékek

Az alábbi táblázatban az 5 méteres tekercsek gyártó által megadott névleges fogyasztási értékei, az 5 méteres tekercsek egy végről és minkét végükről megadott fogyasztási értékei szerepelnek.

.
A mért fogyasztási értékek: Scharfer 12 és 24 Voltos 150 Wattos tápokkal együtt mért fogyasztási értékeinek a tápok 87%-os hatásfokával korrigálva kerültek meghatározásra – úgy, hogy a teljes 5 méteres szalagfogyasztások lettek mérve fehér fényre állítva, azaz mind a 3 színcsatorna RGB vezérlő nélküli működtetésével, direkt bekötéssel.

A fogyasztások könnyebb értelmezését segítendő további két százalékos érték is látható a táblázatban.

 • A két-véges bekötés aránya a névleges értékhez képest:
  • Ez arról árulkodik, hogy egy kész termék fogyasztása mennyiben tér el a gyártói közléstől. Azt mindenki tudja, hogy a LED szalag ellenállása miatt a tápbekötéstől távolodva egyre gyengébben világítanak a LED-ek, így minden távolabbi méternek egyre kisebb a fogyasztása. A gyártók által megadott névleges fogyasztási értékek esetén viszont nem mondják meg, hogy ez a névleges fogyasztás milyen sűrű tápbekötésekkel érhető el. Mivel nem közlik, azt kell feltételeznünk, hogy ha egy 5 méteres tekercset árusítanak, akkor annak változtatása, azaz feldarabolása nélkül kell a névleges teljesítményt produkálniuk. Ha ettől az elmaradás jelentősebb, akkor a termék annál komolytalanabb.
  • Megállapíthatjuk, hogy a 24 Voltos V-TAC kiváló. Igen az, egy ügyes konstrukció, de ez rögtön magyarázatra is szorul. Ez a szalag kivételesen 10 méteres tekercsben kapható. Csak azért, hogy korrekten össze lehessen hasonlítani az 5 méteresekkel, elvágtam 5 méternél.
  • Ez azonban azt is jelenti, hogy a V-TAC mert óvatosabban fogalmazni. Hiszen általában a gyártók a méterenkénti 60 LED-esekre 14,4W/m értéket tüntetnek fel, a méterenkénti 30 LED-esekre 7,2W/m-t. A V-TAC ennek elébe ment és a 60 LED-esre, csak 7W/M-t írt, tehát a leggyengébb a 60-asok között 🙂 – de jó termék.
  • Az azért jól látszik, hogy a méterenkénti alacsonyabb fogyasztásra tervezett (méterenként 30 LED-es + az előbb említett) jobb százalékos értékkel rendelkezik, illetve ami a jelen cikk célja – látható, hogy a 24 Voltosak jobb százalékos arányt képviselnek.
 • Az egy-véges fogyasztás aránya 2 végeshez képest:
  • Sorrendileg, közel azonos az előzővel. Ez valójában azt jelzi, hogy mennyire méretezték alul a szalag keresztmetszetét. Azaz, az 5 méter folyamán a vezetéken a teljesítmény mennyire tudott eljutni, pontosabban mennyire marad el a 2 véges betápláláshoz képest. A gyengébb értékek jelzik, hogy a szalag keresztmetszete alulméretezett, így az egyenletes megvilágítás eléréséhez rövidebb szakaszokat kell kialakítani, amelyekre a mindkét végponti betáplálásokat kötjük.
  • Itt is jól látszik a 24 Voltosak kiugróan jó eredménye, hiszen kétszeres feszültségen, fele akkora áram elégséges azonos teljesítményhez.

A fényteljesítmények alakulása

“Fényáram relatív értékek 5 méteres tekercsen a legerősebb mért értékhez viszonyítva” – alatt az értendő, hogy az összes mérési pontból a legmagasabbat vettem 100%-nak és ahhoz mérten fejeztem ki százalékosan a mért értéket. A mért legmagasabb érték a méterenkénti 60 LED-es 24 Voltos Pannon RGB LED betáplálási pontjánál volt mérhető, ott is akkor amikor mindkét végről megtápláljuk az 5 méteres LED szalagot.

.
Valójában nem fényáramot mértem, hanem megvilágítást. Egy 1 méter hosszú 10cm átmérőjű kartonhenger aljába helyeztem egy luxmérőt, és a tetején pedig a 10cm hosszú LED szalag szakaszokkal világítottam be. Mivel a világítási szög azonos, a mért szalaghossz is azonos, és a mérési távolság is azonos, így hiába mértem megvilágítást, az arányok összefüggése a fényáramra is pontosan ugyanúgy érvényes. Abszolút lux értékeket viszont értelmetlen közzétenni, hiszen a valóságban semmit nem érnénk ezzel az adattal. Egymáshoz viszonyításra viszont tökéletes. Így lettek a viszonyszámok.

Ez a LED szalagok erősségének egymáshoz hasonlítgatására alkalmas, azonban jobban visszaadja az alábbi táblázat azt az értéket, hogy a betáplálási ponthoz képest attól távolabb mennyit gyengül a fény.

Tehát a következő táblázat azt részletezi, hogy minden szalag esetén az 5 méteres szalag mindkét végét bekötve, a bekötési pontoknál mért 10cm-es szalag szakaszokhoz képest, melyek minden esetben a legerősebbek, a szalag többi szakaszához képest mennyivel gyengébben szerepelnek. (Ezért 100%-os a teljes 4. értékoszlop végig.)

.

Látható, hogy mindkét végről bekötve, mindkét 24 Voltos Pannon tökéletes, sőt a 30 LED-es még egy végről bekötve is szabad szemmel nem is látható eltérést eredményez, ami azt sugallja, hogy ebből akár 10 méteres egybefüggő szakaszokat is készíthetünk, így elég csak a 10 méterek két végét bekötni, és akkor is egyenletes erősségű világítást kapunk.

Valójában ettől kissé elmaradva, szintén azt látjuk, hogy a 80% feletti értékével a V-TAC 24 Voltos RGB szalagja is tökéletes. Egy 20% körüli lineárisan mért fényáramkülönbséget nem igazán látunk, mert a mértékegység lineáris, de a fényérzékelésünk logaritmikus. Ráadásul az RGB világítást döntő mértékben valamilyen fényváltási villogási effekttel használjuk. Így egy ráadásul mozgó fénysorban a 20%-os különbséget nem valószínű, hogy észre lehet venni.

A V-TAC sorában aki figyelmes észreveszi, hogy az egy véges betáplálásnál a túlvégi érték magasabb, mint a szalag-közepi, ez logikátlannak tűnik. Pedig valós. Ha több azonos típusú szalagot mértem volna le és az eredményeket átlagoltam volna, akkor ez az anomália eltűnne, de én csak 1-1 szalagot mértem. Ennek oka lehet, hogy egy LED szalagon, a vágási helyek közötti szakaszokon belül a LED-ek sorosan vannak kötve, és az azokon átfolyó áramot ellenállásokkal korlátozzák le. Minden elektronikai alkatrésznek azonos típuson belül is van egy szórása, azaz hiába azonos értékű névlegesen egy ellenállás típus, azon belül vannak eltérések, (olcsóbbaknál nagyobb eltérések). Ebből eredően a kissé eltérő értékű ellenállások az egyes LED szalag szakaszokon erősebb és gyengébb fényt eredményeznek. Ezek kimérhetőek, de nem láthatóak. Itt pont kimértem egy ilyen eltérést. Ha 10 cm-rel éppen arrébb mértem volna mér valószínű nem lógna ki a sorból.

Értékeljük egyenként a mért RGB LED szalagokat:

1. Optonica 150 RGB LED-es beltéri 12 Voltos 5 méteres szalag

.
 • Olcsó, egyszerű LED szalag, 3 LED-enként, azaz 10cm-enként vágható.
 • A bemutatott LED szalagok közül a legkisebb fogyasztású és a legkisebb fényt is biztosítja.
 • Komoly rendszert nem érdemes belőle készíteni, mert kb. ugyanannyi élőmunka ráfordítással lehet erősebb fényű és megbízhatóbb LED szalagot is telepíteni.
 • Megbízhatóság alatt nem azt kell érteni, hogy rossz, hanem a gyártó nem ad információt arról, hogy hány rétegű a LED szalag, így egyrétegűnek kell tekinteni, amiből az következik, hogy nem tartós hosszútávú működés volt a tervezés célja, hanem az olcsóbbság.
 • Ennek ellenére elég erősnek érződik a szalag, tehát az egy réteg ellenére nem spórolták ki az anyagot (csak olcsóbb technológiát használtak). Ez egyébként elég jól meglátszik a paraméterein, hiszen az 5 méter egy végről megtáplálva, még 2/3-os fényerőt biztosít a túlvégen, két végről megtáplálva, pedig a közepe tökéletesnek tekinthető.
 • Utólagos kivitelezésre ajánlom, azaz olyan helyekre, ahol nem nagy felújítást akarunk végezni, hanem csak ad hoc jelleggel kitaláljuk, hogy vegyünk egy RGB szettet, mert éppen a polcélre, tükör köré, TV mögé, függönykarnisra, stb. – olyan jó lenne valami színeset odaragasztani – kategória.
 • Véleményem szerint 5 méterig egy végről megtáplálva is jól mutat, sőt 10 méteres igény esetén még az is elég, ha a 10 méter 2 végét tápláljuk meg.

2. Pannon 150 RGB LED-es beltéri 12 Voltos 5 méteres szalag

.
 • Hasonló mint az előző abban, hogy 3 LED-enként, azaz 10cm-enként vágható. De egy fokozattal erősebb a fénye és magasabb a fogyasztása.
 • Ez már 2-rétegű áramköri szalag, azaz a tartósság és megbízhatóság nagyobb szempont volt az olcsóságnál. Ugyanakkor csak 30 LED méterenként, azaz a tartósabbak közül az olcsóbbik.
 • Tehát komolyabb rendszereket is építhetünk belőle, amennyiben a ritkább LED, azaz a kisebb fényáram elégséges.
 • Az 5 méteres szalag mindkét végről történő bekötése gyakorlatilag teljesen egyenletes fényáramot biztosít.
 • Sőt még 10 méteres szakaszt is kialakíthatunk úgy, hogy csak a 10 méter két végét tápláljuk meg. Ugyanúgy mint az előzőnél csak ezzel már komolyabb beépítés, kivitelezés is végezhető, a 2-rétegű NYÁK miatti valószínűsíthető tartósabb minőség miatt. Azért, ha 10 méteres szakaszokat akarunk kialakítani, mindenképp felragasztás előtt ellenőrizzük le, hogy középen az 1/3-os fényáram elmaradás mennyire látszódik, vagy nem észrevehető.
 • Egyébként, mivel ennek a szalagnak ott a 24 Voltos verziója (a következő) és látszódik, hogy még az 5 méteres tekercset, ha egy végről tápláljuk meg, akkor sem vehető észre fényáram esés, tehát 10 méteres szakaszokat kialakítva, két végről táplálva középen sem lesz észrevehető fényáram csökkenés, így mindenképpen jobb választás a 24 Voltos változat. Hacsak… A cikk elején részletezett valamely tényező nem merül fel a 24 Voltos hátrányaként.
 • De mindezeken túl lehet még egy előnye. Olyankor, amikor olyan nagy rendszert, olyan sok (hosszú) LED szalagot kell telepíteni, aminek az össz fogyasztása tetemesnek ígérkezik. Hiába takarékos a LED. A kettő között 30% fogyasztáskülönbség van. Ha telepíteni kell 100 méter LED szalagot, értelemszerűen több vezérlőre osztva, akkor a 12 Voltos 550 Wattot fogyaszt (fehéren), a 24 Voltos 710 Wattot. De nem csak a fogyasztás a több, a tápegységből is nagyobb átmenő teljesítményű fog kelleni.

3. Pannon 150 LED (5050SMD) beltéri 24V LED-szalag 5m, RGB

.
 • Az előző szalag ismertetésekor kitértem az előnyére.
 • A nagyobb profi rendszerek telepítéséhez alkalmas, de ez a kisebb fényű (ritkásabb) változat, ami 5 LED-enként, azaz 16,6cm-enként vágható.
 • 2-rétegű áramköri szalag, azaz a tartósság és megbízhatóság nagyobb szempont volt az olcsóságnál és 24 Voltos, így ha 10 méteres szakaszokat alakítunk ki és azokat tápláljuk meg mindkét végről, akkor is teljesen egyenletes fényhez jutunk. Nem lesz középen 5 méternél kisebb fényünk, hiszen mindössze 6%-os eltérést mértem.
 • Szerintem 24 Volt, vagy az alatt nincs olyan LED szalag amivel 10 méternél hosszabb LED szalag szakaszt alakíthatunk ki két-végi bekötéssel úgy, hogy ilyen minimális fényáram eltérés legyen a szalag közepén.

Kapcsolódó hasznos információ: https://ledrex.hu/how-to/a-24-voltos-rgb-led-szalagok-osszehasonlitasanal-a-v-tac-10-meteren-is-jol-szerepelt-de-a-pannon-meterenkenti-30-led-eset-is-jo-lenne-tudni-10meteren-mit-produkal/

4. V-TAC 600 RGB LED-es beltéri 24 Voltos 10 méteres szalag

 • Ez egy kakukktojás, de teljesen jó!
  Nem elég, hogy szégyen szemre – méterenkénti 60 LED-es létére, fogyasztásra és fényáramra a 30 LED-esek között versenyez, így könnyű a mezőny élén lenni (ha a 60 LED-esek között az utolsó lenne), de ráadásul nem 5, hanem 10 méteres a tekercs. Így, hogy össze lehessen korrekten hasonlítani a többivel, felét le kellett vágnom.

.
V-TAC 600 RGB LED-es beltéri 24 Voltos 10 méteres LED szalag tekercs

 • Szóval a V-TAC ebben nagyot alkotott. A méterenkénti 60 LED jobban mutat a szalagon, mint a 30 LED.
 • De, hogy elbírja az egyrétegű szalag (ami egyébként normálisan vastagságúnak tűnik) levették a teljesítményét egy méterenkénti 30 LED-esére. Úgy árazza a gyártó, mint egy 30 LED-es kétrétegű NYÁK-osat, de elmondhatja a V-TAC, hogy az övék a szebb.
 • És igaza lett a V-TAC-nak, nekem bejön. Feltéve, ha a jövőben is tartják ezt a paramétert, mert azért tudni kell, hogy a V-TAC is és az Optonica is előszeretettel változtatgatja a termékeit. Valójában több nomame gyártótól veszi ugyanazt, mikor-melyiktől, így a termékek paramétere is eltérő lehet. Bízom benne, ezt a termékvariánst, lehetőség szerint csak egyetlen gyártója fogja beszállítani neki. Mert elég unalmas már, hogy az Optonica és a V-TAC 12 Voltos szalagjai esetében olyan változatosságot mutatnak mint a női divat.
 • Ezzel a termékkel semmilyen tapasztalat nincs még. Olyan hosszabb rendszerekhez is ajánlanám, ahol fontos a sűrűbb LED kiosztás, de határozottan nem akarjuk, hogy a fogyasztás megszaladjon. Valamint kényelmi szempont, hogy gyárilag 10 méteresre van kialakítva, így könnyű 10 méteres szakaszokat telepíteni, és 60 LED-es, de a betáplálási pontokkal 5 méter helyett elég 10 méterenként bajlódni.
 • A fenti táblázatokból is kivehető, az 5 méteresre vágott változatból, hogy gyakorlatilag olyan jó paraméterekkel rendelkezik, mint a 24 Voltos méterenkénti 30 LED-es Pannon. A szalagon valamelyes nagyobb a teljesítmény vesztés, de ezzel szemben nagyobb a fényáram.
 • Mivel a szalag gyárilag 10 méteres, úgy illik, hogy az alábbi táblázatban megismétlem az így már 10 méteres tekerccsel a méréseket. Az alábbi értékek születtek, csak így mindent a 10 méter viszonylatában kell szemlélni.

.
10 méter 2-végről bekötve igen jól megközelíti a névleges fogyasztási értéket. 11% elmaradás a névlegestől, holott mégiscsak 10 méterenkénti bekötésről van szó.

.
Itt is 100%-nak az összes mért LED szalag legmagasabb értékét, a méterenkénti 60 LED-es 24 Voltos Pannon RGB LED betáplálási pontjánál mérhetőt vettem, ott is azt, akkor amikor mindkét végről megtápláljuk az 5 méteres LED szalagot.

.
Itt pedig egyértelműen látszódik, ha a 10 méter mindkét végét bekötjük, akkor középen, azaz 5. méternél mindössze 4%-os fényáram elmaradás mérhető a bekötési pontoknál mérthez – ami a gyakorlatban semmilyen eltérést nem láttat.

 • Mindezek alapján az is kikalkulálható, hogy amennyiben 2 darab 10 métereset összeforrasztunk, és a 20 méter 2 végét kötjük be, akkor a szalag közepe 40%-kal fog gyengébben világítani mint a végei. Valójában mondhatjuk, hogy csak 40%-kal, hiszen mégiscsak 20 méter van egyben. Ha valaki körbekeríti 20 méterből a szobát, akkor a LED szalag mentén a 4-eres gerincvezetékezés nyűgjét meg tudja spórolni, és így körbeérve egy 5×5, vagy 4×6 méteres szobát, elég egy sarokba a betáplálási pont, ahonnan a 2-vég indul. Cserébe a túlsó sarok 40%-kal sötétebb lesz. Ez, ha látszódni is fog, lehet a felhasználó azt mondja – ennyi megéri az egyszerűbb kivitelezés miatt. Az ilyen dolgokat mindig előbb látni kell mielőtt ítéletet mond róla az ember. (FRISSÍTÉS: egy újabb mérésem szerint mivel a szalagok szórást mutatnak ebben a bejegyzésemben leírtak szerint csak 35%-os a fényáram elmaradás: https://ledrex.hu/how-to/v-tac-60led-meter-24-voltos-rgb-led-szalag-meresi-adatai-1-15-meterek-kozott-egy-vegrol-torteno-betaplalassal/)

5. Optonica 300 RGB LED-es beltéri 12 Voltos 5 méteres szalag

 • A két évvel ezelőtti összehasonlító tesztben ez az RGB LED szalag majdnem olyan jó volt mint a 12 Voltos 60 LED/m-es Pannon LED-es. Most pedig a leggagyibb.
 • Az Optonica szégyene, amikor mint márkanévbirtokos a noname gyártókat versenyeztetve a legolcsóbb ajánlatnak bedől. 60 LED-es legyen, erős is legyen, de ne is hibásodjon meg, de olcsó legyen. Aha, és akkor a legolcsóbb nyer. A gyanútlan kiskereskedő pedig, ugyanazt a cikkszámot rendeli, csak épp a csomagolásban egy korábbi jó konstrukció helyett egy “ÓCSÓ” termék lesz.
 • Ennek a terméknek a névleges fogyasztásától mérve marad el legjobban a mért fogyasztása. Mondhatnánk, hogy miért nem volt olyan élelmes, mint a V-TAC, hogy kevesebbet írjon rá. Mindez nem elég. Világrekorder a fényáram csökkenése. Ha az 5 méteres tekercsnek csak az egyik végét kötjük be, akkor a túlvégére a fény majd 80%-a elvész. Ha mindkét végét bekötjük akkor középen mérve a fény fele elvész. Láthatjuk, hogy az összes többi LED szalag 83% és a fölött van, ez pedig csak 53%-ot tud.
 • Konklúzió. Óvva intek mindenkit, hogy ebből a szalagból alakítson ki nagy rendszereket, mert az egyenletes erős fény érdekében szerintem 1,5-2 méteres darabokat kell kialakítani, és két végponti tápbekötéseket csinálni. A LED szalagja olyan vékony, hogy képtelenség komolyabb teljesítményt elvezetnie. Látható a táblázatból, hogy a bekötési pontoknál olyan erős fényt biztosít, mint a Pannon 60 LED-eséből a 24 Voltos, és még a Pannon 12 Voltosát is veri 6 százalékponttal, de utána? – utána semmi. Tehát nem a szalagra ültetett ellenállásokkal állítják be a LED-ek teljesítményét szakszerűen, hanem azt szépen alulméretezhették, hiszen majd a szalag ellenállása úgyis jól visszaveszi a teljesítményt.
 • Mire jó ez akkor mégis?
  Ha eleve olyan világítást készítesz ami rövidebb szakaszokból áll. Például polc világítást, akkor erre tökéletes lehet, hiszen a polcok miatt úgy is sűrűbben kell darabolnod a szalagot. Ha 1 méternél rövidebb polcaid vannak, megteheted, hogy csak az egyik végét kötöd be a szalagnak. Ha 1-2 méteres polcaid vannak, akkor már célszerű minkét végét bekötni. Hosszabb szakaszokat pedig végképp nem alakítanék ki, maximum 2,5 méterig mennék el. Szóval, ha ebből darabolsz, akkor olcsóbban jutsz ugyanolyan erős fényhez, mintha a legdrágább szalagból csinálnád, és mivel rövid szakaszokat alakítasz ki, azaz sűrű lesz a bekötési pont, így nem fog érvényesülni a hosszabb szalagon történő fényáram csökkenés.

6. Pannon 300 RGB LED-es beltéri 12 Voltos 5 méteres szalag

 • Éveken át ezt tekintettem a legjobb LED szalagnak. Kétrétegű NYÁK-os, erős fényű volt, igaz a szalag teljesítménye miatt eleve azt javasoltam, hogy azért, ha van rá lehetőségünk, lehetőleg 2,5 méterenként készítsünk bekötési pontokat az 5 méter helyett. De a fényerő és a megbízhatósága miatt preferáltam.
 • Erre a Pannon LED kihozta a 24 Voltos változatát, amitől még erősebb fényt és még egyenletesebb megvilágítást érhetünk el. Gyakorlatilag a legjobb szalagot a saját dupla Voltos változata feleslegesség teszi. Ezentúl csak oda célszerű a 24 Voltos helyett ezt tenni, ahol már eleve 12 Voltos rendszer van és azt kell bővíteni és nem akarnak a 12 Voltos mellé egy 24 Voltos rendszert is.
.

7. Pannon 300 RGB LED-es beltéri 24 Voltos 5 méteres szalag

 • Előző terméknél már dicsértem.
 • Nagy és erős fényű rendszerek kialakításához is ideális.
 • Kétrétegű áramköri szalagos.
 • Ennek a legerősebb a fénye és ráadásul az 5 méteres szakasz két végponti betáplálásával középen is csak mindössze 1%-nyi fényáram csökkenést mértem.
.

Nem szóltam róla, de természetesen mindegyik termékre igaz, hogy míg a 30 LED-es RGB szalagok esetén elégséges egy jól tapadó felületre ragasztani, a 60 LED-esek esetén a jó hővezetésre is mindenképp törekednünk kell. Ez lehet üveg, vagy fémfelület, vagy valamilyen barkácsáruházi fémprofil is, de a legszebb megjelenést a takaróelemmel is rendelkező speciálisan LED alu-profilok jelentik. Ezen profiloknak van átlátszó és opálos takaróelemük. Az opálos változatot ott célszerű használni ahol egyébként rálátnánk a LED-ekre, mivel a LED pontok kápráztatnak az opálos felület tompítja és nagyobb világítási szögbe szórja a fényt, valamint egységesebb csík és kevésbé pontsor látványt nyújt. Nyilván ez utóbbi nem a méterenkénti 30, hanem a 60 LED-esekre igaz.


(1) – Egy eretnek módszer arra az esetre, amikor mindig sarokig akarod vezetni a LED szalagot, de a sarkok pont úgy jönnek ki, hogy ott nem vághatod el. A 24 Voltos szalagoknál pedig elég rosszul nézhet ki, ha csak 10 vagy 16,6cm-enként vághatod el, és ekkora sötét rés maradna a sarkoknál.

Először az ellenkező irányba hajtjuk a szalagot, mint amerre szeretnénk, majd az egész sarkon teljesen áthajtva, az eredeti irányba megkapjuk a derékszögű hajtást:

.

Természetesen ezt nem csak derékszöggel, hanem kis gyakorlással tompa- és hegyesszögben is ki tudjuk alakítani:

.

Figyelem, ez nem szabályos módszer! Csak lágyan hajlítsunk, egyrészt nehogy megtörjük a nyákot (véletlenül se lapítsuk ki a hajtást, hagyjuk meg az ívet), másrészt ügyelni kell arra, hogy a forrasztásoknál ne hajlítsunk, mert ha forrasz eltörik elválik, akkor az a teljes LED csoport (vágási helyek közötti) nem, vagy csak valamely szín nem fog világítani.

Tóth Tamás

.

Ha a böngésződben futtatod a uBlock, vagy hasonló kiegészítőt, (vagy magát a javascriptet,) akkor blokkolod a képek és a menürendszer megjelenítését. Kapcsold ki, ha élvezhető tartalmat akarsz látni!

^
^