Fehér LED szalag összehasonlító teszt

Az alábbiakban 6-féle erősségű, fogyasztású LED szalag kerül bemutatásra. Ha megnézzük, egy LED szalag névleges fogyasztását, és megmérjük a LED szalagunk tényleges fogyasztását és jelentős teljesítmény elmaradást tapasztalunk, a “csalás” kiáltása helyett előbb célszerű megérteni miről is van szó.

Az összehasonlító teszt nem laborkörülmények között készült, így véletlenül sem tekinthetjük hiteles mérésnek. Tehát a mért értékeket nem abszolút értelemben, csak a szalagok egymáshoz viszonyítása tekintetében érdemes használni. Valamint megtudhatjuk, hogy melyiket milyen célra és milyen telepítési móddal célszerű alkalmazni. Ez a 6-féle LED szalag a webáruház 2021. novemberi kínálatában szerepel, melyek műszaki paramétereit a gyártók bármikor megváltoztathatják.

.

Az összehasonlításban csakis a leggyakoribb 12 Voltos beltéri LED szalagok szerepelnek. Nem mértem külön meleg-, közép-, és hidegfehér értékeket, hanem átlagoltam. Valamint egy típusnál csakis a 2200 Kelvines extra melegfehér szalagot mértem, mert ebből csak ez a színhőmérséklet szerepel a webáruház kínálatában – tekintve, hogy az összes többi típusból nincs ilyen színhőmérsékletű.

A fenti képen szereplő szalagok felülről lefelé:

  1. V-TAC méterenként 3,6 Wattos, 60db 2835* SMD LED-del szerelt beltéri 12 Voltos 5 méteres szalag: melegfehér, középfehér, hidegfehér
  2. Pannon LED méterenként 4,8 Wattos, 60db 2835 SMD LED-del szerelt beltéri 12 Voltos 5 méteres szalag: melegfehér, középfehér, hidegfehér
  3. V-TAC méterenként 7,2 Wattos, 120db 2835* SMD LED-del szerelt beltéri 12 Voltos 5 méteres szalag: melegfehér, középfehér, hidegfehér
  4. V-TAC méterenkénti 9, vagy 10,8 Wattos** 60db 5050 SMD LED-del szerelt beltéri 12 Voltos 5 méteres szalag: extra melegfehér (borostyán)
  5. Pannon LED méterenként 12 Wattos, 60db 2835 SMD LED-del szerelt beltéri 12 Voltos 5 méteres szalag: melegfehér, középfehér, hidegfehér
  6. V-TAC méterenként 18 Wattos, 240db 2835 SMD LED-del szerelt beltéri 12 Voltos 5 méteres szalag: melegfehér, középfehér, hidegfehér

Tudni kell, hogy egy konkrét LED szalag tényleges teljesítménye, azaz a fogyasztása és a fényárama attól függ milyen sűrű tápbekötésekkel biztosítjuk a szalag működését(, és milyen vastag és hosszúságú vezetékekkel). Ez előbbi oka, hogy a LED szalag keresztmetszete korlátozott, gyakorlatilag ellenállásnak tekinthetjük, minél erősebbek és minél több LED van rajta. Ebből eredően a LED szalag minél hosszabb és a keresztmetszete minél kisebb, a szalag az áramot egyre jobban “elfűti”, és a bekötési ponttól távolodva a LED egyre halványabban világít. Ha egyenletes világítást akarunk, akkor a szalagon egyenlő távolságokban bekötéseket kell kialakítani. Minél sűrűbben vannak a bekötések, annál inkább megközelítjük az elérhető maximális fogyasztási értéket és fényáramot.

Milyen sűrűn érdemes bekötéseket kialakítani?

A LED szalagok általában 5 méteres, egyes típusok 30 méteres tekercsekben kaphatóak, egyik végükön bekötő vezetékdarabokkal. A tesztben 5 méteres tekercseket mértünk. Egy 5 méteres tekercsen a fényáram csökkenés számos esetben szabad szemmel észre sem vehető, ha csak az egyik végüket kötjük be, mindaddig, amíg az 5 méter túlsó végét vissza nem hajlítjuk az első LED-ekhez. Nézzük meg pontosabban.

.

A fenti táblázatból kiolvasható a 6 fajta 5 méteres tekercsre vonatkozó gyártók által megadott fogyasztási érték, valamint a különböző bekötési sűrűségek mért fogyasztási értéke. A gyártók által megadott névleges értéknek nem kell megegyezni a mért értékekkel, mert a mért értékek tápegységgel együtt mértek. Azaz tartalmazzák a tápegység veszteségét is. Azonban az egyértelműen látható, hogy minél több a betáplálási pont, annál nagyobb a fogyasztás. Ergo nagyobb és egyenletesebb fényáramot várhatunk el. Azaz, ha az 5 méteres tekercs másik végét is bekötjük, átlagosan 34%-kal nagyobb fogyasztást érünk el. Ha középen, azaz 2,5 méternél is tápbekötést készítünk, akkor átlag 50%-kal nő a fogyasztás. Jobban megvizsgálva kitűnik, hogy a legolcsóbb és legkisebb névleges fogyasztású LED szalagnál érhetünk el legnagyobb teljesítménynövekedést. Két végen történő betápláláskor 51%-kal nő a fogyasztás, míg ha középen is megtápláljuk, már kiugró 80%-os fogyasztásnövekedést érünk el az egy végén történő bekötéshez képest. Ennek oka, hogy ez a LED szalag annyira vékony, hogy a szalag ellenállása miatt a bekötéstől távolabbi LED-ek sokkal gyengébben teljesítenek annál, mint ahogy a szalagra ültetett áramkorlátozó ellenállásokból az kijöhetne.

A méréseket egy Mean Well XLG-150 – IP67 DC12 Voltos tápegységgel együttesen mértük. Ennek a tápegységnek, 91,5%-os a hatásfoka. Ha ezzel korrigáljuk a mért fogyasztást, az alábbi méterenkénti fogyasztási értéket kapjuk:

.

A LED szalag fogyasztása függ a szalagon lévő LED-ek típusától, darabszámától, a szalagon lévő áramkorlátozó ellenállás nagyságától, az áramköri szalag keresztmetszetétől (ebbe beleértendő, hogy vannak egy- és kétrétegű NYÁK-os szalagok), a betáplálás sűrűségétől, sőt a bekötő vezeték ellenállásától is, azaz hosszuk és a keresztmetszetük sem mindegy. Illetve a tápfeszültségtől is, de ez most itt nem játszik szerepet, hiszen mindegyik 12 Volt egyenáramot igényel.

A szükséges vezeték-keresztmetszeteket egy külön bejegyzésben bemutattuk. Azonban érdemes arra kitérni, hogy minden 5 méteres LED szalag tekercsen van egy kb. 10 cm hosszú bekötővezeték darab. Ennek nagyon örülni szokás – pláne, ha DC csatlakozó is van a végén. Azonban jó ha tudjuk, ez a gyári megoldás is csökkentheti a fogyasztásunkat, vele együtt a fényáramot – igaz általában nem jelentősen. Például: A legelső táblázatból leolvasható, hogy a

  • V-TAC méterenkénti 7,2 Wattos névleges fogyasztású 5 méteres LED szalag egy végről bekötve 30 Wattos fogyasztást mérhetünk. Csakhogy ez a mérés egy 10cm hosszú 2×0,35m2 keresztmetszetű vezetékkel történt. A gyári 2×0,2m2-es DC csatlakozós vezetékkel a fogyasztás csak 27 Watt volt. Ez még nem jelentős eltérés.
  • Azonban a V-TAC méterenkénti 10,8 Wattos névleges fogyasztású 5 méteres LED szalag egy végről bekötve 2×0,35m2 keresztmetszetű vezetékkel 43 Wattos, míg a gyári 2×0,2m2-es DC csatlakozós vezetékkel a fogyasztás csak 34 Watt volt. Ez már 21%-os fogyasztáscsökkenés.

Nézzük milyen a fényárama a fenti LED szalagoknak, egymáshoz képest és a különböző bekötési sűrűségekkel vizsgálva?

Az alábbi táblázat magyarázatra szorul, hogy a fényáramot, miért %-ban olvashatjuk. Valójában a megvilágítást mértük egy 10cm hosszú LED szalag szakasznak úgy, hogy egy 1 méter hosszú cső tetejére helyeztük, a cső aljára, pedig egy lux mérőt helyeztünk. Az így abszolút értelemben a kapott lux értékek semmire sem használhatóak, csak mint viszonyszámoknak van értelmük. A könnyebb értelmezhetőség kedvéért a sok éve árusított megbízható és kedvelt LED szalagunkat, ami a Pannon LED méterenként 12 Wattos, 60db 2835 SMD LED-del szerelt 5 méteres szalagunk betáplálási pontjánál mért értéket tekintettük 100%-nak és hozzá viszonyítottuk a többi mérést. Valamint a kapott lux értékeket, azért is arányosíthatjuk egy az egyben a lumen értékké, mert mindegyik típus világítási szöge azonos.

.

Az utolsó oszlopot le is hagyhattuk volna, hiszen újabb információt nem ad, ugyanaz mint az egy végről bekötött bekötési helyen mért érték. Amiért ott maradt, hogy ne legyen hiányérzete senkinek, hogy a 3-féle bekötési mód szerinti fogyasztáshoz miért csak a kétféle bekötéshez tartozó fényáram viszonyszámot adtam meg.

Talán jobban érzékelhető az, hogy a bekötési ponttól távolodva, mennyivel gyengébben világítanak a LED szalagok a bekötési pontnál mért értékhez képest. Az alábbi táblázat ezt az elmaradást mutatja. Leolvashatjuk azt, hogy az 5 méteres tekercs egyik végét bekötve az ott mért megvilágítást 100%-nak véve, mekkora a csökkenés aránya középen, azaz 2.5 méternél és mekkora az 5. méternél, azaz a szalag túlsó, bekötetlen végénél. Valamint az utolsó oszlopban, megnézhetjük, hogyha az 5 méter mindkét végét bekötjük, akkor középen mekkora a csökkenés.

.

A táblázatok alapján azt is leolvashatjuk, hogy a szalag tervezői, a szalag fényteljesítményével mennyire összhangban tervezték a szalag keresztmetszetét és mennyire inkább spórolva azon, inkább olcsóbb terméket akartak kihozni. A két legkirívóbb eset a két legkisebb fogyasztásra tervezett LED szalagnál tapasztalható.

A V-TAC 3,6W/m-es típusnál a legerősebb a visszaesés. Ez érthető, hiszen ez a szalag olyan vékony, hogy szinte hihetetlen, hogy tartósan működhet. Ugyanakkor még senki sem jelezte, hogy a 2 év garanciális időtartam alatt tönkrement volna. Természetesen, mindemellett a legolcsóbb is. Látható, hogy arra tervezték, hogy felragasszák, világítson és kész. Ha valaki egyenletes megvilágítást akar, akkor minimum a túlvégen és 2,5 méternél is meg kell táplálnia. Köztes méréseket ugyan nem végzetem, de a fentiek alapján belátható, hogy a 3 pontos bekötés esetén, ha mérnénk 1,25 méternél és 3,75 méternél a megvilágítást, akkor is a többi LED szalaghoz viszonyítva a legrosszabb eredményt produkálná. Tehát aki elfogadható egyenletes fényt akar olcsó LED szalagból kialakítani sok munkával, azaz sűrű betáplálási pontok kialakításával, az sikerrel járhat ezzel a termékkel is.

A Pannon 4,8W/m-es típusa az ellenpélda. Meglepően jó, abban a tekintetben, hogy a kétrétegű nyákra, annyira visszafogott világítást terveztek, hogy egy 5 méteres tekercsnek elég a két végét bekötni, és 5 méteren át egyenletes, bár gyenge megvilágítást kapunk. Egy mennyezet körül körbefutó stukkóba rejtett derengő mennyezetvilágítás kialakításához tökéletes választás. A kivitelezők kedvence lehet ebből a szempontból, hiszen nem mindegy, hogy az egyenletes megvilágításhoz 1-2, vagy 5 méterenként elég betáplálási pontot kialakítani.

A V-TAC 7,2W/m-es és a V-TAC 10,8W/m-es típusokról elmondhatjuk, hogy jobbak, mint a legkisebb V-TAC, de mindenképp ajánlatos a minimum 2,5 méterenkénti bekötés.

A két legerősebb a Pannon 12,0W/m-ese és a V-TAC 18,0W/m-ese esetében, már komolyabban vették a teljesítményhez tartozó vezeték keresztmetszetet, de itt sem tekinthetünk el a minimum 2,5 méterenkénti mindkét végről történő bekötések kialakításától.

Érdemes még megjegyezni, hogy a fogyasztási részél kiemeltük a bekötő vezetékek keresztmetszetének fontosságát. Ahogy a kisebb keresztmetszetű gyári bekötő vezetékek használata során a fogyasztás is a kisebb volt, így ez kimérhető a megvilágítási értékek esetében is.
A két példát folytatva:

  • V-TAC méterenkénti 7,2 Wattos névleges fogyasztású 5 méteres LED szalagot, ha a gyári 2×0,2m2-es DC csatlakozós vezetékről működtettem volna a bekötési helynél mért fényáram 10%-kal kisebb lenne a táblázatban szereplő értékhez képest, a külön ráforrasztott 2×0,35m2 keresztmetszetű vezetékkel mérttel szemben.
  • Azonban a V-TAC méterenkénti 10,8 Wattos névleges fogyasztású 5 méteres LED szalagot, ha a gyári 2×0,2m2-es DC csatlakozós vezetékről működtettem volna a bekötési helynél mért fényáram már 19%-kal kisebb lenne a táblázatban szereplő értékhez képest, azaz az általam ráforrasztott 2×0,35m2 keresztmetszetű vezetékkel mérttel szemben. Ez azért már figyelemre méltó csökkenés.

Mégis, mennyi az annyi?

Nagyon helytelen dolog ilyen, egyáltalán nem hiteles mérésekkel lumen értékeket képezni, de úgy gondolom, hogy csak helyére illik tenni a termékeket, főleg ahol már ránézésre is hihetetlen értékeket tesznek közzé a gyártók. A gyártók ráírják a termék csomagolására hogy a LED-enként hány lumen a fényáram*** – valamint, hogy méterenként is hány lumen a fényáram. Számos esetben már a LED-ek méterenkénti darabszámával beszorzott LED-enként megadott fényáram értekkel sem jön ki az egyezőség, a gyártó által megadott méterenkénti lumen értékekkel. Ráadásul azt sem adják meg, hogy ez az érték, milyen sűrű és milyen keresztmetszetű tápbekötésekkel érhető el.

Abból indulunk ki, hogy a LED szalag legerősebben a betáplálási pontnál világíthat, így az ott mért 10 cm-es szakaszok által mért megvilágítást (luxot) kell átváltanunk, méterenkénti lumen értékre. És ez az az érték, ami a ritkított bekötési pontokkal, illetve a bekötési pontoktól egyre távolabb csak gyengébb lehet.

Önkényesen szintén a Pannon 12,0W/m-es termékénél mért értékből indulok ki. Ez azért van, mert az évek során azt érzékeltük (több vevő pozitív visszajelzése alapján is), hogy a gyártó által feltüntetett méterenkénti 1250 lumenes fényáram korrektnek tekinthető. Így az ennél a LED szalagnál a tápbekötési pontnál mért megvilágítást, amit már fentebb is 100%-os viszonyszámnak tekintettünk, fogadjuk el 1250 lumen/méteres értéknek. Ezt figyelembe véve az alábbi méterenkénti lumen értékek jönnek ki a többi terméknél:

.

A fenti táblázatból kiolvasható, hogy a nem hiteles mérésem szerint, leginkább elmarad a gyártói által megadott fényáramtól a gyengébbik Pannon LED, valamint a legerősebb V-TAC termék. Meglepetést okozóan sokkal erősebb viszont a gyártó által megadott értéknél a méterenkénti 7,2 Wattos V-TAC és szintén felülteljesítő lehet a leggyengébb V-TAC, azonban ehhez az egyenletes többletteljesítményért nagyon meg kellene dolgozni a kivitelezőnek.

Értékeljük részletesen a LED szalagokat

Kezdjük a legerősebbel.

V-TAC méterenként 18 Wattos, 240db 2835 SMD LED-del szerelt beltéri 12 Voltos 5 méteres szalag

Méterenkénti 3000 lumen a gyártó szerint. Szerintem csak 22%-kal elmaradó érték, azaz méterenként 2344 lumen körüli szint érhető el. Hogy ez nem jó? – de, ez kiváló! Ilyen fényáramhoz az eggyel kisebből, a méterenkénti 12 Wattosból kettő csíkot kellene ragasztani egymás mellé. Hol használjuk? Csakis ott ahol nagy fényáramra van szükségünk de olyan takarásban, ahol véletlen sem tudunk belenézni. Csakis kiváló hővezető felületre ragasszuk, jellemzően alumínium profilba. Hővezető felület nélküli használatot pár órán belüli elhalálozással jelzi. Ez túl komoly termék ahhoz, hogy csak úgy ide-oda ragasztgassuk. Mivel csak alu LED profilba szerelve célszerű működtetni, ami általában 1-2 méter hosszú, mindenképp úgy javaslom a használatát, hogy mindkét végét kössük be nem csak a 2 méteres, hanem még az 1 méteres darabnak is, és 2 méternél hosszabbat inkább vágjuk félbe, hogy köztes bekötési pontot is tudjunk készíteni. Bekötő vezetékszakaszoknak minimum 0,75-ös keresztmetszetű vezetéket használjunk.

Pannon LED méterenként 12 Wattos, 60db 2835 SMD LED-del szerelt beltéri 12 Voltos 5 méteres szalag

Méterenkénti 1250 lumen a gyártó szerint és szerintem is. Sok éve árusítjuk, bevált megbízható termék. Ott használjuk, ahol nagy fényáramra van szükségünk de még ezt is olyan takarásban célszerű telepíteni, hogy még véletlen sem tudjunk belenézni. Kialakult szokás alapján azt lehet mondani oda telepítsük, ahová szívesen tennék méterenként egy-egy hagyományos 100 Wattos izzót a jó megvilágítás érdekében. Célszerű kiváló hővezető felületre – jellemzően alumínium profilba ragasztani, hogy hosszú élettartama legyen. Ugyanakkor ez a termék már elboldogul falra vagy bútorra ragasztva is, csak akkor vegyük tudomásul, hogy a hőtermelése miatt a kétoldalas ragasztó meglágyulhat és így leválhat a kevésbé jól tapadó felületről. Maximum 2,5 méterenként mindkét végről alakítsunk ki tápbekötést. Bekötő vezetékszakaszoknak minimum 0,75-ös keresztmetszetű vezetéket használjunk. 1 méteres darab esetén 0,5-ös is lehet.

V-TAC méterenkénti 9, vagy 10,8 Wattos** 60db 5050 SMD LED-del szerelt beltéri 12 Voltos 5 méteres szalag

Méterenkénti 1000lumen a gyártó szerint. A hiteltelen mérésem mindössze csak 2%-kal elmaradt el. Ez annyit jelent számomra, hogy milyen jól tudok mérni 🙂 . Magam is meglepődtem, hogy ilyen jó a fényárama, annak ellenére, hogy a gyártó még azt sem tudja eldönteni, hogy méterenkénti 9, vagy 10,8 Wattosnak tekintse ezt a terméket. Ebből csak extra melegfehéret, azaz 2200 Kelvines borostyán színhőmérsékletet tartok, mert a többi színhőmérséklethez ott van az összes többi típus, más típusban pedig nincs 2200 Kelvines, Tehát aki a vintage, antik, mediterrán stílushoz vonzódik az LED szalagban is megtalálja a hozzá való színhőmérsékletet. Nem mintha ilyen stílushoz illene a vonalvilágítás, de lehetnek olyan rejtett hangulatvilágítási elemek, ahol a fényélményből egyáltalán nem fog kitűnni, hogy LED szalagról van szó. Valamint a minimál stílus arany-fekete irányzatához pedig tökéletes választás ez a borostyán LED szalag. A jó hővezető felületre ragasztást ennél a szalagnál is erőteljesen javaslom. Aki ilyen fényteljesítményűt keres, de nem borostyán színben az válassza a 7,2 Wattos típust. Ha több fényt akarsz, akkor ne a gyári bekötő vezetéket használd, hanem legalább 0,35-ös bekötő vezetéket forrassz rá, hosszabb esetében használj 0,5-öset. Javasolt a legalább 2,5 méterenkénti mindkét végponti megtáplálás.

V-TAC méterenként 7,2 Wattos, 120db 2835* SMD LED-del szerelt beltéri 12 Voltos 5 méteres szalag

Igazi meglepetés. Ennek nyilvánvaló oka, hogy a gyártónál nem tudnak számolni, de még annál is jobb. Ha egy ugyanolyan chippel szerelt méterenkénti 3,6Wattos terméket, méterenkénti 400 lumenesnek tekintenek, akkor egy méterenkénti 7,2Wattos kétszer annyi ugyanolyan LED-es vajon hány lumenes lehet? 800, de nem a gyártó szerint csak 600. Naná, hogy akkor az általam mért 977 lumen 63%-kal kiugróan jó. Persze ha tudnának számolni akkor csak 22%-os többlet fényáram jönne ki. A lényeg, hogy így is nagyon jó. Egyébként elég masszív a nyákja. Nem csak azok szeretik akiknek a méterenkénti 12Watt az sok, de az 5 Watt alattiak kevesek, hanem azoknak kiváló, akiket zavar, hogy a méterenkénti 60 LED-es típusok túl ritkán 1,66cmm-enként ülnek a szalagon és ez a 0,83cm-esnagyobb sűrűség szimpatikusabb, mert egybefüggőbb vonalfényt eredményez. Szebben mutat profilban, de ragaszthatjuk bútorra is. Ha több fényt akarsz, akkor ne a gyári bekötő vezetéket használd, hanem legalább 0,35-ös bekötő vezetéket forrassz rá. Javasolt a legalább 2,5 méterenkénti mindkét végponti megtáplálás.

Pannon LED méterenként 4,8 Wattos, 60db 2835 SMD LED-del szerelt beltéri 12 Voltos 5 méteres szalag

Nagy csalódás, de a kivitelezők imádni fogják. Igaz a gyártó ceruzája is óvatosan fogott, hiszen méterenként mindössze 300 lumenesnek írják, azonban én eléggé el nem ítélhető módon csak maximum 215 lumenesnek vélem. Ideális termék, ha valaki derengő mennyezetvilágítás kialakításához akarja használni. Azaz, a szobát körbe stukkózza, hogy fölé LED szalagot rejtsen el és az a mennyezetet világítsa meg. Ezt tényleg nem fővilágításnak szokták használni, csak hangulati-, design-elemnek. És erre jó is. Egyrészt a 215 lumen méterenként ez olyan mintha egy hagyományos 20 Wattos körtét raknánk körbe méterenként, de azért mégis csak szebb. Ha nem elég, nyilván erősebbel kell megdolgozni. Megdolgozni? – igen, mert ez a szalag azt tudja, hogy ha az 5 méteres tekercs mindkét végét bekötjük, akkor az elég is, hiszen a szalag közepén mindössze 9%-os fényáram csökkenést tapasztalhatunk, amit különbséget az emberi szem nem igazán érzékel. Míg más szalagok esetén javasolt a legalább 2,5 méterenkénti mindkét végponti megtáplálás, ennél probléma nélkül eltekinthetünk tőle.

V-TAC méterenként 3,6 Wattos, 60db 2835* SMD LED-del szerelt beltéri 12 Voltos 5 méteres szalag

Olcsó – de erős is tud lenni. Olyan vékony az áramköri szalag, hogy csoda, hogy működik, pedig már sok éve árusítjuk és nem volt rá panasz. Ráadásul a gyártó szerint 400 lumenes méterenként, mellyel szemben én maximum 449 lumenesnek kalkuláltam. Ehhez azonban sokat kell tenni, mert az egy végről történő megtáplálása esetén ennek esik legintenzívebben a fényárama, 2,5 méternél, azaz a közepén már 55%-os a vesztesége, a túlvégén pedig 70%-os. Tehát, ez tényleg csak arra jó, hogy olcsón legyen akármilyen dekorfényünk. Ha ebből akarunk egy egyenletes fényáramú világítást kihozni, akkor javaslom a legalább 1,5 méterenkénti mindkét végponti megtáplálást, azaz egész 5 méteres tekercs esetében, a 1,25 méterenkénti tápbekötést. Ilyen igény esetén célszerűbb lehet vastagabb NYÁK-os szalagot venni. (Minden létező más LED szalag vastagabb ennél.)


* Mit írjak? Az igazat, vagy a hivatalosat? A V-TAC méterenkénti 3,6 és 7,2 Wattos LED szalagjainak csomagolásán az szerepel, hogy 3528 SMD chippel szerelt. Ezzel szemben a valóság az, hogy már legalább 6 éve 2835 SMD chippel szerelik, csak elfelejtettek szólni a címkegyártó elvtársaknak. Ez az újabb LED jobb hatásfokú, több fény kibocsájtására képes, vékonyabb tokozású, kevésbé melegedő, korszerűbb termék. Csak nem 3,5×2,8mm-es hanem 2,8×3,5mm-es 🙂 , és vékonyabb. A gyártó korszerűtlen chip-esnek jelöli a korszerű chip-es termékét. Ez az igazság.
** Változó, hogy éppen mit ír a termék csomagolására a gyártó, hol 9W/m, hol 10,8W/m, hol pedig 9W/m át van ragasztva 10,8W/m-re. Pedig a termék ugyanaz.
*** Van amelyik terméknél tól-ig tartományt tüntetnek fel. Itt az átlagot vettem alapul.

.

Ha a böngésződben futtatod a uBlock, vagy hasonló kiegészítőt, (vagy magát a javascriptet,) akkor blokkolod a képek és a menürendszer megjelenítését. Kapcsold ki, ha élvezhető tartalmat akarsz látni!

^
^