Jogorvoslati lehetőségek

Elállási jog

A 45/2014. (II. 26.) a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló Korm. rendelet (ITT OLVASHATÓ), mely tartalmazza az elállási jogot.

A jogalkotó az elállási jogot azért hozta létre, mert a távol lévő fogyasztónak nincs lehetősége még az áru átvétele előtt ténylegesen megtekinteni a megvásárolni kívánt árut.
Ki a fogyasztó? – A 1997. évi CLV. fogyasztóvédelemről szóló törvény 2. § a) bekezdése szerint “fogyasztó: az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységi körén kívül eső célok érdekében eljáró természetes személy, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje,”
Vagyis a vállalkozó, vállalkozás nem “fogyasztó”, csak a magánszemély. Tehát az elállási jogot a jogalkotó nem a teljes vevői körnek biztosítja, hanem az azon belüli fogyasztói csoportnak.

A kormányrendelet által biztosított, hogy minden fogyasztónak az áru átvételétől számított 14 napon belül elállási joga van – amennyiben az a távollevők között szerződés alapján került teljesítésre, – amely a következő feltételekkel vehető igénybe:

 • Elállásra vonatkozó igényét írásos formában előre be kell jelentenie az áru átvételét követő 14 napon belül, majd ezt követően 14 napon belül a nem kívánt áru visszajuttatását a fogyasztó köteles elindítani. Lehetséges e-mailben is, a csomagban megküldött nyomtatvány alapján is, vagy ugyanezen nyomtatványt letöltheti (ITT) és felhasználhatja, de sokkal egyszerűbb az online ELÁLLÁS BEJELENTŐ űrlapot kitöltve eljuttatni az igényét.
 • Az elállási jog minden olyan termékre vonatkozik, ami bontatlan, vagy bontott, de ép és hiánytalan. A webáruház szívesen fogadja, ha a gyári csomagolást is visszaküldik. Ön kipróbálhatja a megvásárolt árut, s ha bármilyen okból nem elégedett a látvánnyal, külön indoklás nélkül az árut becsomagolja és postán, vagy a fogyasztó futárjával visszaküldi a LEDrex Home & Decor Kft (5600 Békéscsaba, Kőmíves Kelemen sor 26.) címre. A gyorsabb ügyintézés érdekében célszerű egy számlamásolatot is mellékelni a csomagba, vagy csak a számla sorszámát beleírni a kísérő levélbe.
 • Ha a fogyasztó eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a fogyasztó elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítésre kerül a fogyasztó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatása, ideértve a fuvarozási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Ön az általunk felkínált, legolcsóbb szokásos
  fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.)
 • A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési
  móddal egyező fizetési mód kerül alkalmazásra, kivéve, ha a fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a
  hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli. A
  visszatérítés mindaddig visszatartásra kerül, amíg vissza nem érkezett a termék, vagy a fogyasztó nem igazolta, hogy azt
  visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.
 • A fogyasztó köteles a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket.
 • A termék visszaküldésének közvetlen költségét a fogyasztó viseli.
 • A fogyasztó kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének,
  tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.
  A termékek jellegéből eredő speciális eset lehet a termék módosítása, mint például a LED profil, LED szalag, vagy más termék méretre vágása, forrasztása, átfúrása, felragasztása nélkül is
  megállapíthatóak azok működése (fényereje, színe, mérete, formája), így a módosított termék, a hivatkozott paragrafus
  szerinti “megállapításához szükséges használatot meghaladó használat”, aminek értékcsökkenéséért a fogyasztó felel.

A visszaküldött árut a webáruháznak nem áll módjában átvenni a szállítótól, ha az bármilyen összegű díjjal terhelt.

Téves teljesítés

Többszörös ellenőrzésen megy keresztül a csomagolás annak érdekében, hogy minden vevő azt az árut kapja, amit rendelt.
A LED-lámpák elküldés előtt kipróbálásra kerülnek.
Ennek ellenére sajnos előfordulhat, hogy nem azt kapta amit megrendelt.

Kérjük az alábbi módon járjon el:

 • Küldjön értesítést írásban (célszerűen e-mailben) arról, hogy mit kapott ill, mit nem kapott meg.
 • Ha nem működő terméket kapott, azaz nem a jótállási vagy szavatossági időszakfolyamán hibásodott meg, hanem már a csomag kibontása után egyáltalán nem működött, haladéktalanul jelezze.
 • Kérem vegye figyelembe, hogy minden egyes LED-lámpa, az elküldés előtt kipróbálásra kerül. Emiatt, ha Önnél nem világít, célszerű megvizsgálni, hogy a foglalat érintkezése megfelelő-e. Lehetséges, hogy a korábbi fényforrás huzamosabb nyomása miatt az anyag elfáradt, az érintkező elgörbült, vagy egy régebbi használat miatt az érintkező oxidálódott, és emiatt nem világít. Könnyen lehet, hogy egy másik, jobb állapotú foglalatban a LED-lámpa tökéletesen működik.
 • Előfordulhat, hogy a csomag külsérelmi nyoma nélkül is törött fényforrást talál a dobozban.

Tehát, amennyiben nem a rendelt terméket kapta, nem működik, vagy törött, a csomag átvételét követően haladéktalanul jelezze.
Kérjük a tévesen küldött termékeket eredeti dobozukba helyezzék el, majd csomagolják be úgy, hogy szállításkor ne sérüljön.
Mint téves teljesítés, az eladó a pontosan egyeztetett újabb termékeket futárral csomagcsereként elküldi. Azaz, a futár mikor kézbesíti az újabb csomagot, akkor kérni fogja Öntől a hibásak csomagját. Önnek más teendője nincs, mint a hibás terméket visszazárja a dobozba, s a futár kérésére átadja.
Címezni nem kell, a futárnál lesz a cserecímke.
Önnek a téves teljesítésből eredő újabb szállításért sem oda, sem vissza szállítási díjat nem kell fizetnie, ez az eladó költsége.

Amennyiben a rendelt terméket kapta, de pl: a termék színével, fényerejével, vagy bármi más tulajdonságával nem elégedett, az nem téves teljesítés és a szállítást nem az eladó bonyolítja, ebben az esetben Ön a fentebb említett elállási jogával tud élni, a további részleteket fentebb látja.

SzavatosságJótállás

A webáruház a szavatossági és jótállási jogokat a Polgári Törvénykönyvben, a 151/2003. (IX. 22.) az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló Korm. rendeletben (olvasható ITT), és a 19/2014. (IV. 29.) a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló NGM rendeletben (olvasható ITT) rögzítettek szerint végzi.

A webáruház a jogszabályi feltételeken túl a fogyasztó részére további többletkedvezményt nyújt, mert a fent nevezett Korm. rendelet nem ír elő jótállási kötelezettséget a fényforrásokra és azok kiegészítő elektronikus elemeire.
Ezzel szemben a webáruház az alábbiakat vállalja:

A számla egyben garancialevélként ( a garancia a jótállás köznyelv szerinti megfelelője) is szolgál.
A számlán szereplő LED-lámpa termékeinkre és azok kiegészítő elektronikus alkatrészeire általános esetben, rendeltetésszerű használat mellett 1 év – jótállást vállalunk.
Kivételek:

 • Jónéhány termék 2, vagy 3 éves garancia vállalással, (jótállással) kerül értékesítésre. A garanciavállalás időtartama, minden garanciával értékesített termék esetén a termék ismertető oldalán is feltüntetésre kerül.
 • A garanciavállalás a LED-szalagok esetében csak egész métert kiadó darabokra érvényes.

A jótállási időszak alatti meghibásodási esetek, ami a LED-lámpa kicserélésével jár:

 • akár egyetlen led kialszik.
 • akár egyetlen led villog,
 • belső kontakt hiba, stb.

Nem érvényes a jótállás:

 • a fényforrások azon tulajdonságára, hogy a használat során veszítenek fényükből. Hiszen a meghibásodás nélkül működő led nem ég ki, hanem folyamatosan elhalványul. Ideális körülmények között, egy megfelelő tápfeszültségű, ép foglalatú lámpatesteben, normál környezeti hőmérsékleten egy LED-lámpa elméletileg, akár 100.000 óra élettartamot is elérhet mire használhatatlan mértékűre csökken a fénye. Azonban a fényáram csökkenés folyamatos, kezdetben erősebb. Egyes gyártók szerint az első 1000 órában 5%-os, de nem az első 2000 órában, hanem az első 5000 órában már csak 10%-os, tehát az ütem csökkenő. Egy 5, 10%-os fényáram csökkenés még szemmel nem érzékelhető, csak műszerrel.
 • hibás foglalat használatából eredő károsodás (pl: kontakthiba miatti oxidáció, átégés, stb.)
 • a hidegfehér, természetes fehér, melegfehér árnyalatokon belüli színhőmérséklet tartományon belüli színeltérésekre. Pl: egy melegfehér termék esetében a gyártó 2700 és 3400Kelvin közötti értéket tüntet fel. Ez mind melegfehér, azonban egyes szériák között lehetnek 2700 és 3400 Kelvin közeliek is. Két ilyen 700 kelvines színeltérésű LED-lámpát egymás mellé helyezve az árnyalati eltérés érzékelhető. Az ilyen árnyalati eltérésekre, mint problémára, nem érvényes a garanciavállalás.
 • szakszerűtlen használat, elemi kár, javítási kísérlet esetén.
 • törpefeszültségű LED-lámpáknál, ha nem speciális LED-meghajtóval használták, azaz a számla nem tartalmaz LED-meghajtót
 • LED-szalagoknál a felhasználáshoz szükséges feldarabolása, felragasztása, forrasztása miatt, a felhasználás jellegéből lehetetlenné teszi a sértetlen, de meghibásodott termék garanciális cseréjét. (Összességében a jótállást kizáró ok bármelyik terméknél ez eredeti, vásárláskori állapot megváltoztatása.)

A hibásnak vélt terméket csak számlával, vagy annak fénymásolatával, vagy a számla sorszámának megküldésével – azaz a vevő és a vásárlás beazonosíthatóságát biztosítva, az árucikk minden tartozékával vesszük át.
A szavatossági, jótállási (garanciális) igény az eladó székhelyén érvényesíthető (5600 Békéscsaba, Kőmíves Kelemen sor 26). Tehát a hibás termék visszajuttatásának költsége a vevőt terheli.

A jogérvényesítésének menete:

 • Szavatosság, vagy jótállás érvényesítésre vonatkozó igényét írásos formában előre be kell jelentenie. Lehetséges e-mailben is,de sokkal egyszerűbb az online JEGYZŐKÖNYV űrlapot kitöltve eljuttatni az igényét.
 • A hibásnak vélt terméket minden tartozékával , számlával, vagy annak fénymásolatával, vagy akár csak számla sorszámának megküldésével egybecsomagolva postán, vagy futárral visszaküldi a LEDrex Home & Decor Kft (5600 Békéscsaba, Kőmíves Kelemen sor 26.) címre. A webáruház árucsere munkáját nagyban segíti, ha a vevő a visszaküldött áru gyári csomagolását is vissza tudja küldeni.
 • A vevő felelőssége a visszaküldött csomag megérkezésének biztosítása, azaz az elveszett csomagért az eladó nem felel, a vevő köteles azt biztosítani ajánlott levélként, tértivevénnyel, vagy értéknyilvánítással, a csomag értékétől függően és kockázatvállalási hajlandóságától függően.
 • Mivel a garancia az eladó székhelyén érvényesíthető (5600 Békéscsaba, Kőmíves Kelemen sor 26.), így a szállítási költségek (a hibás termék elküldése a vásárlót terhelik.
 • A visszaküldött hibás termék ellenében az eladó ugyanolyan típusú terméket küld a vevőnek. Amennyiben az adott típusú termék már nem szerezhető be, a vevő választhat, hogy a meghibásodott termék számlán szereplő vételárát visszakéri, vagy más termék vásárlásába történő beszámítását választja. Amennyiben a pénz visszafizetését kéri, úgy ezen igénytől számított 5 munkanapon belül utaljuk a vevő által megadott bankszámlaszámra.

A visszaküldött árut a webáruháznak nem áll módjában átvenni a szállítótól, ha az bármilyen összegű díjjal terhelt.

   
Hatóságok
   
Amennyiben nem ért egyet cégünk problémamegoldásaival, az alábbi hatóságokhoz fordulhat.

A fogyasztót megilleti a békéltető testülethez fordulás lehetősége. Békéltető testületi eljárás kezdeményezéséhez az Ön lakóhelye szerinti illetőségű Békéltető Testülethez, vagy cégünk székhelye szerinti Békéltető Testülethez fordulhat:
   

Békés Megyei Békéltető Testület
Címe: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.
Telefonszám: (66) 324-976, 446-354, 451-775
Fax szám: (66) 324-976
Név: Dr. Bagdi László
E-mail cím: bmkik@bmkik.hu

   
Panaszbejelentés Fogyasztóvédelmi Hatósághoz:

Békés Megyei Kormányhivatal
Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály
Fogyasztóvédelmi Osztály
5600 Békéscsaba, József Attila u. 2-4.
Telefonszám: (66) 546-150, (66) 546-151